Baba Yaga: Terror of the Dark Forest

GENRE: Horror
STARRING: Maryana Spivak, Svetlana Ustinova, Marta Timofeeva, Yuliya Aleksandrova, Aleksey Rozin, Denis Shvedov, Igor Khripunov, Oleg Chugunov, Glafira Golubeva, Artyom Zhigulin
DIRECTOR: Svyatoslav Podgaevskiy
WRITER(S): Natalya Dubovaya, Ivan Kapitonov, Svyatoslav PodgaevskiyMONTEHIEDRA Y PLAZA CAROLINA Absolute Cinema Experience MONTEHIEDRA Y PLAZA CAROLINA