Baba Yaga: Terror of the Dark Forest

GENERO: Horror
PROTAGONISTAS: Maryana Spivak, Svetlana Ustinova, Marta Timofeeva, Yuliya Aleksandrova, Aleksey Rozin, Denis Shvedov, Igor Khripunov, Oleg Chugunov, Glafira Golubeva, Artyom Zhigulin
DIRECTOR: Svyatoslav Podgaevskiy
ESCRITOR: Natalya Dubovaya, Ivan Kapitonov, Svyatoslav Podgaevskiy